Trädgårdstjänster

  • gräsklippning och lövkrattning
  • beskärning av fruktträd
  • busk- och slyröjning
  • rensning av grusgångar
  • trädfällning och uppstädning
  • vedkapning/klyvning och uppstaplande av ved
  • handgrävning för lättare installationer
  • snöröjning med snöslunga