Trädfällning

Trädfällning

Trädfällning kräver kunskap, erfarenhet och rätt redskap och ska alltid göras väl genomtänkt. Träd kan ta allt från en mansålder till flera hundra år på sig att bli fullvuxna. Trädens lövkronor ger syre, renare luft, vindskydd och skugga. Men trots att träd på många sätt är fantastiska blir det ibland nödvändigt att rensa upp lite och orsakerna kan vara många. När det blir dags för att fälla ett eller flera träd är det viktigt att det görs på rätt sätt. Ett fullvuxet träd är stort och tungt. Att fälla träd på rätt sätt är viktigt ur säkerhetssynpunkt så att människor eller egendom inte kommer till skada.

Vi har redskapen, kunskapen och erfarenheten för att utföra trädfällning på ett tryggt och säkert sätt. När du anlitar oss kan du känna dig lugn med att allt sköts på bästa tänkbara sätt. Vi är även behjälpliga med uppstädning efter trädfällningen. Önskar du hjälp med någon annan del i trädgården samtidigt erbjuder vi ett brett urval av trädgårdstjänster.

Trädfällning i västra Värmland

Kontakta gärna Boda Bygg & Hemservice för hjälp med trädfällning i din trädgård.

Bästa tiden för trädfällning

Trädfällning kan givetvis göras under alla årstider. Den allra bästa tiden är dock under vintern när trädet vilar. Under sommaren är det mindre lämpligt då träden då är fulla med sav och mer känsliga. Vinterhalvåret har också fördelarna att träden då inte har ett tungt, skrymmande bladverk samt att tjälen i marken kan skydda gräsmattan och andra växters rotsystem. Så när du har möjlighet att planera din trädfällning rekommenderar vi vintern. Självfallet är det också bra att planera trädfällningen och vara ute i tid innan trädet har blivit ett problem.

RUT-avdrag

När du tar in hjälp för trädfällning på din trädgård kan det finnas möjlighet till RUT-avdrag. Det innebär att det kan finnas möjlighet till ett avdrag om 50 procent av arbetskostnaden. Mer information om vad som gäller kring RUT-avdraget finns på Skatteverkets hemsida.