Såg & hyvleri

Det lilla sågverket i Västra Boda, Skillingfors, upprättades tidigt under våren 2016. Först och främst avser sågverket att tillgodose behovet av lokalt bearbetat virke och hyvlade profiler. Spontning/fräsning är det främsta vi vill bidra med för den lokala marknaden i Västra Värmland, med just specialhyvling av trälister som man inte kan få annanstädes Idag. De mest användbara områdena utrustningen kan bistå med Idag är följande:

  1. Sågning av timmer och trä.
  2. Specialhyvling av trälister. D.v.s. spontning och fräsning.
  3. Framtagning av profiler – klassiska och nya (med ritning eller modell – t.ex. en träbit av gamla profilen)
  4. Timmerblockning
  5. Tillverkning av vildmarkspanel

Leverans sker även till Norge.

Framtagning av specialprofiler i trä

Finns inte profilen ni önskar tar vi fram den åt er. Finns en ritning eller modell av en gammeldags list arbetar vi efter den. Tillverkning av specialprofiler i trä är en beställningstjänst, precis som de trävaror vi arbetar med att ta fram Idag.

Med det sagt önskar jag er välkomna till Skillingmarks Såg och Hyvleri.